Våra köpvillkor

Kikab i Katrineholm AB - 556903-2013

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Reklamation

Vid reklamation kontaktar ni oss på tel 0150-91222 eller mail håkan.lindstrom@kikab.se

Garantier och service

Gällande garantier för våra produkter varierar men finns specificerat på varje produkt. Kontakta oss vid frågor. Vid eventuell service av produkter ska ni kontakta oss.

Privat Policy

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post."

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Ej uthämtade paket

Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR KIKAB
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur KIKAB (”vi” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår websida, åker över Öresundsbron, har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
KIKAB
Östra Granheds Skola
641 97, Sweden
Telefon: + 46(0)150-91222
E-post: info@kikab.se
Organisationsnummer: 556903-2013

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
a) Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera önskade tjänster hos KIKAB och för att på bästa sätt kunna ge dig service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om tjänsten.
b) Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig med hänsyn till dina intresse- och fokusområden och för att ge dig en relevant, enkel och inspirerande upplevelse i vår kommunikation med dig.
c) Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar: Personuppgifter samlas in genom din användning av våra digitala plattformar. Dessa uppgifter använder vi för att optimera användarupplevelsen genom anpassat innehåll samt för att utveckla och förbättra våra digitala plattformar. Dessutom används personuppgifter för att upprätthålla IT-säkerheten.
d) Statistik och analyser: Personuppgifter används till att sammanställa statistik och analyser om bland annat användning av våra tjänster, användning av våra digitala plattformar, kundnöjdhet och trafiktal för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Vi kan bland annat samla in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål:
a) Tillhandahållande av våra tjänster
Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, personnummer, bankuppgifter, kundnummer, betalkortsnummer (maskerat), fakturanummer. I Sverige kan personnummer framgå i organisationsnummer och moms-registreringsnummer för enskild firma.
b) Marknadsföring
Personuppgifter: namn, adress, e-postadress,kundnummer, intresseområden.
c) Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar
Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, kundnummer, intresseområden, IP-nummer.
d) Statistik och tjänsteutveckling
Personuppgifter: kundnummer, avtalsnummer, e-postadress, adress.

4. KÄLLOR
När vi samlar in information från andra källor än dig, kan dessa källor vara:
a) Onlinekällor, som till exempel sociala medier eller leverantörer av information som är offentligt tillgänglig.
b) Myndigheter, adressupplysningstjänster, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag samt samarbetspartners.
Den insamlade informationen om dig kan härledas från EU/EES.

5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål:
a) Tillhandahållande av våra tjänster
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
b) Marknadsföring
Behandling av dina personuppgifter för att anpassa vår marknadskommunikation till dig baserar vi på ditt samtycke och det berättigade intresset är målriktning och utsändelse av marknadskommunikation.
c) Optimering av användarupplevelsen på digitala plattformar
Behandling av dina personuppgifter för att att optimera din upplevelse på vår hemsida baserar vi på ditt samtycke.
d) Statistik- och tjänsteutveckling
Behandling av dina personuppgifter baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna genomföra sammanställningar, undersökningar och analyser i syfte att säkerställa funktion och kvalitet på våra tjänster.

6. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
a) Offentliga myndigheter, som exempelvis Polis och Skatteverket om de har laglig grund att få tillgång till personuppgifterna.

7. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES
KIKAB överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS gennom samarbete med globala tjänsteleverantörer och samarbetspartners som efter vårt godkännande kan få tillgång till våra system. Om personuppgifter via tillgång till våra system överförs till länder utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker på ett betryggande sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. KIKAB kan till exempel komma att använda sig av standardiserade dataskyddsbestämmelser (de så kallade standardavtalsklausulerna) som antagits av kommissionen, Privacy Shield (om mottagaren är ansluten till Privacy Shield) eller annan certifieringsmekanism. Kontakta oss om du vill veta mer.

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:
i. Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 1 år från det att du avslutar din relation med KIKAB.
ii. Transaktionsupplysningar och verifikationer: i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
iii. Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler.

9. DINA RÄTTIGHETER
Du har alltid rätt att:
• Begära rättelse av dina personuppgifter;
• Begära tillgång till till dina personuppgifter;,
• Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; och
• Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke.

Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att:
• motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad;
• begära att vi raderar dina personuppgifter; och
• få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via mail eller telefon.

10. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL
Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss per post eller e-post på adressen som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.