Här  kan du läsa om  testet i sin helhet. Caiman  8x42  fick betygen  "Highly recomended" och " Outstanding  value"

https://www.irelandswildlife.com/kite-caiman-8x42-binocular-review/